Ansökningsblankett Författarnas Kopieringsfond

Ansökningstiden går ut den 1 oktober 2019. Se de [särskilda anvisningarna] för att fylla i ansökan. Ansökan ska vara korrekt och fullständigt ifylld, samt vara oss tillhanda senast 1 okt. Om någon av de förifyllda uppgifterna är felaktiga kan du ändra men glöm inte bort att även ändra dina publika uppgifter om du vill att ändringarna ska synas i e-matrikeln.

Du kan inte ändra i förifyllda verk som redan har registrerats men om något är felaktigt kan du välja att ta bort raden helt för att sedan lägga in rätt uppgifter på nytt.

När du skickat in ansökan erhåller du en bekräftelse. Vi har inte mottagit din ansökan om du inte har erhållit någon bekräftelse.

ANSÖKAN
 Efternamn*: 
 Förnamn*: 
 Födelsedatum*: 
 Gatuadress: 
 Postnummer:   Postort: 

 Telefon:
 E-post*: 
 Tilldelat stipendium utbetalas till mitt*:  
 Kontonr/IBAN*:    Clearingnr*: 

GENRETILLHÖRIGHET
 Ange en huvudgenre*:
 
 Ange övriga genrer:  
Skönlitteratur
Dramatiska verk
Facklitteratur
Kulturjournalistik
Översättning
Barn- och ungdomslitteratur
ANTAL UTGIVNA VERK
 
FÖRTECKNING ÖVER UTGIVNA VERK
SEPARAT FÖRTECKNING  Istället för att fylla i uppgifter nedan kan en fil med en förteckning över utgivet material bifogas. Ange ditt namn, typ av utgivning och materialet i kronologisk ordning med det senast utgivna först på verkslistan.
(filen sparas för stipendieansökan men verken kommer ej att registreras i medlemsdatabasen)

Filer måste vara mindre än 2MB.
Tillåtna filtyper: txt pdf

PUBLICERADE VERK   som har registrerats i movits.
LÄGG TILL VERK   genom att fylla i nedanstående fält.

Typ av publicering

 
KULTURJOURNALISTIK
 Verksam som kulturjournalist sedan år:

ÖVRIG INFORMATION  
 

 

Sveriges Författarförbund (SFF) databehandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig som söker ett stipendium och måste enligt dataskyddsförordningen (GDPR) upplysa dig härom. Genom att tillställa Sveriges Författarförbund din ansökan samtycker du till att SFF databehandlar dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut eller publiceras i SFF:s e-matrikel med anledning av denna ansökan. Läs mer om våra åtaganden och GDPR på www.forfattarforbundet.se.
Jag godkänner att SFF databehandlar mina personuppgifter: