Författarnas kopieringsfond – ansökningsblankett

Ansökningstiden går ut den 1 oktober 2023. Se de [särskilda anvisningarna] för att fylla i ansökan. Ansökan ska vara korrekt, fullständigt ifylld och oss tillhanda senast 1 oktober. Om någon av de förifyllda uppgifterna är felaktiga kan du ändra dessa direkt i ansökan.

När du skickat in ansökan erhåller du en bekräftelse. Vi har inte mottagit din ansökan om du inte har erhållit bekräftelse.

ANSÖKAN
 Efternamn*: 
 Förnamn*: 
 Födelsedatum*: 
 Gatuadress: 
 Postnummer:   Postort: 
 Telefon:
 E-post*: 
 Författarnamn om annat eller med annan stavning än ovan:

 Tilldelat stipendium utbetalas till*:  
 Clearingnr*:  Kontonr/IBAN*:  
GENRE/TILLHÖRIGHET
 Ange en huvudgenre/tillhörighet*
 
Ange eventuella övriga genrer  
 Skönlitteratur
 Dramatiska verk
 Facklitteratur
 Kulturjournalistik
 Barn- och ungdomslitteratur
 Översättning
ANTAL UTGIVNA VERK
 
FÖRTECKNING ÖVER UTGIVNA VERK
Här bifogar du en fil i PDF- eller txt-format med en förteckning över utgivet material. Ange ditt namn och typ av utgivning och lista sedan verken så att senast utgivna verk ligger först. Om du inte har en färdig verkförteckning enligt [anvisningarna] finns här en [verkförteckningsmall] att ladda ned och fylla i. (Din verkförteckning kommer inte att registreras i medlemsdatabasen.) Observera att ansökan inte går att skicka om inte verkförteckning bifogas.
Verkförteckning*:
Filen får vara max 2MB
Tillåtna filtyper: pdf, txt

PERSONUPPGIFTER
Sveriges Författarförbund (SFF) databehandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig som söker ett stipendium och måste enligt dataskyddsförordningen (GDPR) upplysa dig härom. Genom att tillställa Sveriges Författarförbund din ansökan samtycker du till att SFF databehandlar dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut eller publiceras i SFF:s e-matrikel med anledning av denna ansökan. Läs mer om våra åtaganden och GDPR på www.forfattarforbundet.se.

Jag godkänner att SFF databehandlar mina personuppgifter: