Medlemsansökan

(rensa)
  
 

ANGE SEKTIONSANSLUTNING FÖR ATT ERHÅLLA ERBJUDANDEN OCH INBJUDNINGAR DIREKT FRÅN SEKTION. VÄLJ EN ELLER FLERA!

FÖLJANDE TVÅ ÄR ENDAST FÖR ÖVERSÄTTARE


Publicerade arbeten
 
 
 
 
 
  Anges vid översättningar
 
 
   (rensa)

OBS! Du måste klicka fram medlemsvillkoren (öppnas i nytt fönster) innan det är möjligt att svara ja.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sveriges Författarförbund arbetar för författares och översättares rätt till ersättning för alla de nyttjanden som kan bli aktuella för ett verk. En viktig del av detta arbete består i att säkerställa medlemmarnas rätt till ersättning för så kallade massnyttjanden, där det för en enskild upphovsperson är svårt att själv bevaka användningen av rättigheterna.

På många håll finns behov av att använda upphovsrättsligt skyddade verk utan att det finns möjlighet att styckdeklarera varje verk med den enskilde upphovsmannen. Det gäller till exempel kopiering inom skolan, vidaresändning i kabel och SVT:s och Sveriges Radios användning av författares och översättares verk i sina sändningar. Författarförbundet agerar dels på egen hand, och har här avtal med SVT, UR och SR, dels genom vårt medlemskap i organisationerna Bonus Copyright Access och Copyswede.

Utan medlemmarnas mandat att förhandla fram avtal för dessa massnyttjanden skulle Författarförbundet sakna möjlighet att agera så starkt som vi gör idag. Det är därför viktigt att du som ansöker om medlemskap godkänner förvaltningsuppdraget och på så sätt ger förbundet mandat att förvalta och förhandla om din upphovsrätt gällande massnyttjandena.

Om du har frågor eller funderingar kring avtalens innebörd eller hur Författarförbundet hanterar de rättigheter som omfattas av avtalet, kontakta Författarförbundets juridiska avdelning på telefon 08-545 132 00 (välj Rådgivning) eller juridik@forfattarforbundet.se.