Medlemsansökan

(rensa)
  
 

ANGE SEKTIONSANSLUTNING FÖR ATT ERHÅLLA ERBJUDANDEN OCH INBJUDNINGAR DIREKT FRÅN SEKTION. VÄLJ EN ELLER FLERA!

FÖLJANDE TVÅ ÄR ENDAST FÖR ÖVERSÄTTARE


 

Medlemsvillkor

Som medlem godkänner du Sveriges Författarförbunds förvaltningsuppdrag och ger förbundet mandat att förvalta och förhandla om din upphovsrätt gällande massnyttjanden enligt nedan.
 

Förvaltningsuppdrag
Sveriges Författarförbund arbetar för författares och översättares rätt till ersättning för alla de nyttjanden som kan bli aktuella för ett verk. En viktig del av detta arbete består i att säkerställa medlemmarnas rätt till ersättning för så kallade massnyttjanden, där det för en enskild upphovsperson är svårt att själv bevaka användningen av rättigheterna. På många håll finns behov av att använda upphovsrättsligt skyddade verk utan att det finns möjlighet att styckdeklarera varje verk med den enskilde upphovsmannen. Det gäller till exempel kopiering inom skolan, vidaresändning i TV samt SVT:s och Sveriges Radios användning av författares och översättares verk i sina sändningar. Författarförbundet agerar dels på egen hand, och har här avtal med SVT, UR och SR, dels genom vårt medlemskap i organisationerna Bonus Copyright Access och Copyswede. Utan medlemmarnas mandat att förhandla fram avtal för dessa massnyttjanden skulle Författarförbundet sakna möjlighet att agera så starkt som vi gör idag. Observera att detta förvaltningsuppdrag inte ersätter och inte heller kolliderar med något annat av dina avtal.


Massnyttjanden

• Yrkesmässig eller på annat sätt systematisk användning av verk genom ett förfarande för vilket avtalslicens eller tvångslicens i upphovsrättslagen gäller eller kan komma att gälla;

• Yrkesmässig eller på annat sätt systematisk användning av verk som lovligen ingår i videoinspelning, tv-program eller radioprogram genom sändning via radio, satellit, kabel, betal-tv, kopiering och spridning av exemplar och offentligt framförande;

• Yrkesmässig eller på annat sätt systematisk användning av verk genom kopiering.

• Uppdraget omfattar all yrkesmässig eller på andra sätt systematisk uthyrning och enligt lag därmed jämförlig verksamhet i alla de fall där användare direkt eller indirekt lämnar någon form av vederlag för att under viss tid disponera mina litterära verk.

 

Om du har frågor eller funderingar kring Författarförbundets förvaltningsuppdrag, kontakta den juridiska avdelningen på 08-545 132 00 (välj Rådgivning) eller juridik@forfattarforbundet.se.